Bericht: inflatiecorrectie

Beste klanten van Emobiel,

We willen u op de hoogte stellen van belangrijke ontwikkelingen in de telecomsector met betrekking tot de inflatiecorrectie van KPN en Vodafone per 1 oktober op mobiele abonnementen.

Emobiel heeft de afgelopen jaren een beleid gevoerd waarin we zeer terughoudend waren in het doorvoeren van inflatiecorrecties . We hebben ons best gedaan om de kosten voor onze klanten zo stabiel mogelijk te houden. Echter, zelfs wij konden vorig jaar en kunnen dit jaar niet om de veranderende omstandigheden heen. Emobiel wordt geconfronteerd met sterk toegenomen kosten vanuit onze leveranciers, die correcties op dienstniveau doorvoeren, variërend tot meer dan 10%.

Wat betreft de inflatiecorrecties van KPN en Vodafone, KPN heeft aangekondigd dat hun inflatiecorrectie 8,4% bedraagt, terwijl Vodafone een inflatiecorrectie van 10% heeft aangekondigd.

Vodafone heeft vorig jaar in 2022 slechts een inflatiecorrectie van 2,7% heeft toegepast, terwijl KPN en T-Mobile/Odidio destijds al een correctie van 8,6% hanteerden. Als we deze percentages bij elkaar optellen, zien we dat het totaal van Vodafone over twee jaar nog steeds iets lager is dan dat van KPN en T-Mobile/Odido.

Wij vinden een percentage van 10% desalniettemin fors, en daarom heeft Emobiel besloten om u tegemoet te komen door 8,4% in plaats van de 10% die Vodafone aan ons aanrekent.

Kortom: de Inflatiecorrectie per 1 oktober van 8,4% geldt voor zowel KPN als Vodafone.

Op deze manier streven we ernaar om de impact op uw kosten zo redelijk mogelijk te houden, terwijl we nog steeds de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren om aan de veranderende omstandigheden het hoofd te bieden.

Voor meer informatie
Link Vodafone
Link KPN

Dank u wel voor uw voortdurende vertrouwen in Emobiel als uw telecompartner. We blijven ons inzetten voor het leveren van hoogwaardige diensten en eerlijke prijzen aan al onze gewaardeerde klanten.

Met vriendelijke groet,
Emobiel